http://www.mlsp.government.bg - Министерство на труда и социалната политика

http://www.fairlabor.org/ - FLA - Асоциация за честен труд

http://www.eurofound.europa.eu/ - Eurofound - тристранна агенция на ЕС - предоставя експертиза за условията на труд и живот, индустриалните отношения и управление на промените в Европа

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.