Четвърта регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България

 

Корпоративната социална отговорност по време на криза

София, 18 и 19 юни 2009

На 18-ти и 19-ти юни 2009 година в София се състоя четвъртата Регионална конференция на Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти, която този път беше посветена на темата “Корпоративна социална отговорност във времена на криза”.
 
Конференцията беше организирана от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) съвместно с Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти и под патронажа на българското Министерство на труда и социалната политика. Участници в конференцията бяха представители на европейски и национални институции, на частния сектор, на академичните среди и гражданското общество.
 
В събитието участваха г-жа Меглена Кунева, Комисар по въпросите на потребителите с видео съобщение, г-н Владимир Шпидла, Комисар по заетостта, социалната политика и равните възможности с видео връзка, както и г-жа Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика на Република България и г-н Хасан Адемов, председател на парламентарната Комисия по заетост и социални въпроси.
 
Участниците дискутираха и потърсияха заедно отговорите на следните въпроси:
 • Дали световната икономическа криза кара предприятията да забравят своята корпоративна социална отговорност и да спрат усилията си да бъдат отговорни и атрактивни за работниците?
 • Намесват ли по-сериозно правителствата, за да стимулират частния сектор да стане по-отговорен?
 • Възможно ли е и има ли полза да се координират усилията на заинтересованите страни от региона по тази тема, за да се осигурят привлекателни работни места и условия за устойчиво развитие?
 • Какво се е променило в корпоративната социална отговорност през изминалите месеци на икономическа и финансова криза и какво предстои?

По време на конференцията се връчи наградата за “Социално отговорно предприятие на 2009 година”.
 
Дневен ред на пленарните сесии и темите на конференцията:
 
 1. “КСО във времена на криза – европейската перспектива”;  
 2. Сесия 1 - Българската Национална Кръгла Маса и КСО инициативи;
 3. Сесия 2 – КСО опитът в други страни;
 4. Работа по групи – Ползите от корпоративната социална отговорност по време на криза – гледната точка на компаниите; ролята на държавата; работещи и общество;
 5. Представяне на резултатите от работата по групи;
 6. Церемония по връчването на наградите «Социално отговорно предприятие на 2009 година»;
 7. Сесия 3-Държавните политики в областта на Корпоративната социална отговорност в региона и извън него;
 8. Обобщаване на резултатите от конференцията и приемане на Обща Декларация  
 
Наградените в конкурса “Социално отговорно предприятие” за 2009 г. в шивашкия и текстилния бранш са:
 
 • “Pirintex Production”;
 • “Колев и Колев”;
 • Universal commerce Ltd”.
 
Наградени в конкурса “Социално отговорно предприятие” за 2009 г. в хотелския бранш са:
 
 • Хотел “Мария Луиза”;
 • Хотел “Мелия Гранд Ермитаж”
 • Хотел Централ “Форум”; Хотел “St. George”.
 
Заключителна декларация на конференцията

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.