Трета национална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Практики на Корпоративната социална отговорност в България

София, 17 ноември 2008 г.

 
Целта на третата проведена конференция по корпоративна социална отговорност беше повишаване на обществения интерес към темата за корпоративната социална отговорност, като подчертае ползите за всички заинтересовани страни – държавата, работодателите, синдикатите и неправителствените организации, както и за гражданското общество като цяло. Като резултат се очакваше да се улесни процесът на интегриране на българските предприятия в Европейското икономическо пространство и да се повиши тяхната конкурентоспособност чрез подобрени управленски практики и политики. Проведеният форум увеличи доверието сред българското общество и сред външните бизнес среди в усилията на българските работодатели за стриктно прилагане на националното законодателство в областта на труда и социалната политика. Популяризирането на инициативата привлече широк кръг от предприятия за доброволно прилагане на изискванията на международните корпоративни стандарти и спецификации за социална отговорност.
 
По време на Третата национална конференция бяха връчени годишните награди за „Социално отговорно предприятие на 2008 година”. Националният конкурс за социално отговорно предприятие беше разделен в три категории – малко, средно и голямо предприятие, сред фирмите от текстилната и шивашка промишленост, както и сред предприятията от туристическия сектор, с оглед високата социална значимост на секторите и степента на заетост в тях.
 
Дневен ред на събитието:
  1. Сесия 1: Национален и международен аспект на Корпоративната социална отговорност;
  2. Сесия 2: Перспективите на Корпоративната социална отговорност в България;
  3. Церемония по връчването на наградите «Социално отгворно предприятие на годината»;
  4. Заключителна сесия и обобщаване на резултатите.
 
Отличените кандидати от конкурса “Социално отговорно предприятие на годината” в шивашкия и текстилния бранш, както и в туризма, са в категориите:
  • малко предприятие - Ливия-М – гр. Враца
  • средно предприятие – Белослава ООД – гр. Русе   
  • голямо предприятие – Орфей-Кърджали ЕООД
  • социално-отговорен хотел - Шато Монтан – гр. Троян


 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.