Втора национална конференция за корпоративна социална отговорност в България

Как да интегрираме Корпоративната социална отговорност в дейността на бизнеса?

София, 10 юли 2007 г.

 
 
Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в българските предприятия проведе Втора национална конференция по темата за корпоративната социална отговорност. Конференцията се проведе отново под патронажа на Министъра на труда и социалната политика беше финансира от Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в българските предприятия.
 
Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти насърчава и подпомага въвеждането и спазването на социалните стандарти в предприятията от текстилния и шивашкия сектор като предвижда да разпространи дейността си и сред други сектори на икономиката. В нея участват представители на работодателски организации, на синдикати, на държавни органи и агенции, както и други организации и фирми от неправителствения сектор.
 
Конференцията беше открита от министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова.
По време на конференцията бяха връчени за пореден път наградите „Социално-отговорно предприятие на годината” на Националната кръгла маса за въвеждане на социалните стандарти в България.


Дневен ред на конференцията:
  1. Интегриране на КСО в бизнес практика, НКМ за въвеждане на социални стандарти в България;
  2. Корпоративната социална отговорност и политика на българската държава;
  3. Корпоративната социална отговорност и българските предприятия;
  4. КСО и Българските синдикати
  5. Изводи и обобщение на резултатите тона конференция.

Най-добрите кандидати от "Социално отговорна компания на годината в облекло и текстилна промишленост, са в категориите:
  • Малко предприятие – "Мода е мода сервитци” ЕООД, Пазарджик
  • Средно предприятие – “Витамод” ООД - гр. Луковит
  • Голямо предприятие – "СД-Манева сътрудничество Томика” - Плевен

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.