Първа национална конференция за корпоративна социална отговорност в България

 

 Как да интегрираме политиките за Корпоративната социална отговорност в дейността на бизнеса? 

София, 13 юли 2006 г.

 
Конференцията за корпоративна социална отговорност беше организирана от Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти под патронажа на министърът на труда и социалната политика на България и с финансовата подкрепа на германското Федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие.
 
В рамките на Първата национална конференция за корпоративна социална отговорност министър Масларова и еврокомисарят Шпидла връчиха наградата за социално отговорно предприятие на годината.
 
Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в България в партньорство с държавни институции като Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за малки и средни предприятия и Главната инспекция по труда, организира и проведе конкурс и връчи награди за Социално отговорно предприятие на годината. В провеждането на конкурса участваха също браншови организации, съюзи на работодателите, синдикати, специализирани организации, институции и фирми.
 
Националната награда е публично морално признание и подкрепа за предприятията в Република България, придържащи се към най-добрите практики на социално отговорно поведение. Тя има за цел да повиши доверието в обществото и външните пазари, в усилията на българския бизнес за стриктното прилагане на националното законодателство със социална насоченост и да популяризира и привлече широк кръг от фирми за доброволно прилагане на изискванията на международните и корпоративни стандарти и спецификации за социална отговорност. Включването на фирмите е доброволно и на принципа на самооценката, а кандидатстването се извършва чрез попълването на въпросник, разработен от Националната кръгла маса.
 
Събитието се проведе при следния дневен ред:
  1. Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в България;
  2. Интегриране на Корпоративната социална отговорност в бизнес – практиката;
  3. Корпоративната социална отговорност и политиката на българската държава;
  4. Корпоративната социална отговорност и българските предприятия;
  5. КСО и българските работодателски и синдикални организации;
  6. Резултати от конференцията
 
Наградените предприятия бяха от шивашкия и текстилния бранш, както следва в категориите:
  • малко предприятие - Ватекс ЕООД – гр. Плевен
  • средно предприятие - Артекс ООД – гр. Ардино
  • голямо предприятие - Велбьжд АД – гр. Кюстендил
 EU Comissioner Spidla give the award for Large socially responsible company of the year to Velbyzhd JSC

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.