Концепция на конференцията

 
Националната кръгла маса (НКМ) за въвеждане на социални стандарти е създадена в края на 2004 г. по проект, финансиран от германското правителство съвместно с асоциацията на големите търговски вериги на едро в Германия AVE и подкрепян от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ). Проектът е модел за публично - частно партньорство в 11 държави от Азия и Европа, сред които е и България, като целта му е да се насърчат предприятията - доставчици на германските фирми да въвеждат и спазват социалните стандарти в дейността си и да бъдат одитирани по вече съществуващи международни стандарти.
 
Целта на  НКМ е подобряване на диалога и обмена на информация по темите на корпоративната социална отговорност; популяризиране на социалните стандарти сред участниците, обществото и политическите институции; подкрепа на процеса на одитиране във фирмите; изграждане на национална приемственост. Кръглата маса провежда редовни заседания на всеки 3 или 4 месеца. Участниците в тях имат възможност да обсъждат новости, принципи и идеи за развитието и прилагането на корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия и начина на взаимодействие с останалите заинтересовани страни в практическото им осъществяване.
Популяризирането на темата за социалните стандарти е важно както за фирмите, така и за обществото като цяло. Затова участниците в Националната кръгла маса се обединяват от идеята да допринесат за прилагане на концепцията за Корпоративна социална отговорност (КСО) в България. Едни от най-значимите инициативи на Кръглата маса са ежегодното организиране на Национална конференция за Корпоративна социална отговорност и на годишен Национален конкурс за социално отговорно предприятие в България, като до момента са проведени по 4 техни издания.
 
Наградите от Националния конкурс за социално отговорно предприятие се връчват в категориите микро и малко предприятие, средно предприятие, голямо предприятие. Кандидати за участие в конкурса са всички юридически или физически лица, извършващи стопанска дейност на територията на страната, спазващи социалните критерии и работещи в браншовете, за които се обявява конкурсът през съответната година. Националната награда е публично морално признание и подкрепа за предприятията в Република България, придържащи се към най-добрите практики на социално отговорно поведение. Официалното награждаване на номинираните в различните категории предприятия се извършва на годишната конференция за Корпоративна социална отговорност.
 
Чрез проведените конференции се повишава общественият интерес към темата за корпоративна социална отговорност, като се подчертават ползите за всички заинтересовани страни – държавата, работодателите, синдикатите и другите неправителствени организации, бизнеса, както и за гражданското общество като цяло. Всяка от проведените до момента конференции има свой фокус и тема, които са база за дискусии и начин за представяне на мнението на заинтересованите страни. Към настоящия момент са проведени общо 4 конференции и  са връчени награди за социално отговорно предприятие на годината. За участие във всяка конференция се канят представители на държавни институции, социални партньори, бизнеса, научни и академични среди и неправителствени организации от България, като през 2009 година за първи път имаше участие на експерти от региона по темата. Конференциите се провеждат под патронажа на министъра на труда и социалната политика в България, с финансовата подкрепа от германското Федерално министерство за икономическо сътрудничество чрез германското Дружество за техническо сътрудничество (GTZ GmbH) в България. Организатори на събитията са били Индустри консулт ООД и Балканският институт по труда и социалната политика.
 
 
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.