Име на проекта:
Ефективно използване на практиките по КСО за справяне с маргигнализираните групи на пазара на труда в Югоизточна Европа
Място на изпълнение:
България, Румъния
Вид дейност:
Изготвяне и управление на проекти
Сфера на дейност:
Корпоративна социална отговорност
Продължителност:
10.2008 – 09.2009
Финансираща организация: 
Бенефициент 
Партньори:
Цели
 • Да се подобри разбирането на корпоративната социална отговорност като ефективен инструмент за постигане на цели пряко свързани с пазара на труда на ЕЕС;
 • Да се помогне подобряването на институционалния капацитет на различните заинтересовани страни - държавни органи, социални партньори, неправителствени организации
 • Да се установи и докаже целесъобразността и устойчивостта на резултатите от проекта с проверка на изпълнението на избраните най-добри практики за социално отговорно производство, както и методологията за мониторинг и оценка на КСО практики в 6-10 предприятия в България и Румъния.

Един от кумулативни ефекти за постигане на изброените по-горе три цели е насърчаване на  концепцията на КСО между работодатели и инвеститори да се въведе социално отговорното производство и инвестиции като конкурентен инструмент на пазара. Вторият ефект е повече хора да започнат работа, най-вече тези от маргинализираните групи на пазара на труда, като по този начин се пребори дискриминацията и неравенството.

 • Дейности
 • Създаване на списък на практиката по КСО, свързани с привличането на маргинализирани групи хора от на пазара на труда (младежи,  хора в предпенсионна възраст, хора с увреждания, ниско образовани и ниско квалифицирани, жени след отпуск по майчинство) – добри практики от България,  Великобритания, Дания, Ирландия,  Румъния, Франция и Швеция.
 • Разработване на методология за мониторинг и оценка на нивото на високи постижения в  практиките по КСО в Европа (методология)
 • Пилотен проект за тестване на разработената методология в 6-10 компании
 • Разпространение на резултатите от проекта
 • Резултати
 • Документи
 • Компендииум на добри практики по КСО с цел да привлекат маргинализирани групи хора от на пазара на труда към работа;
   
 • Методология за мониторинг и оценка на високи постижения в практиките по КСО в Европа
 • Отчети
 • Конференции – в София, Букурещ и Брюксел
 • Пилотно тестване в 6-10 компании

 

Материали по проекта:

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.