Очаквайте проект "Компас" и в Смолян

Екипът на проект "Компас" скоро ще посети Смолян, за да консултира неактивните младежи от областта за възможностите им за активиране на пазара на труда.

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.